NU LOTTAR VI UT VÅRA FÖRSTA 80 HYRESRÄTTER
i Rosendal, Uppsala!
För dig mellan 18 och 35 år.
30% lägre hyra. Förstahandskontrakt.
Anmäl dig här!

Alive erbjuder 30% lägre hyror i nya fina kvalitetslägenheter för
unga i åldrarna 18 till 35 år. Vi prioriterar social, miljömässig och ekonomisk långsiktighet och skapar förutsättningar för ett bättre boende.

Kontakta oss gärna på info@alivebostad.se