Alivebostad

Alive erbjuder 30% lägre hyror i nya fina kvalitetslägenheter för
unga i åldrarna 18 till 35 år. Vi prioriterar social, miljömässig och ekonomisk långsiktighet och skapar förutsättningar för ett bättre boende.
Alive samverkar även med Uppsala Universitet kring forskning om unga vuxnas framtida boende.
Fördelningen av lägenheterna sker via lottning för att ge alla bostadssökande
samma möjlighet.

Kontakta oss gärna på info@alivebostad.se