Så hjälper vi dig som hyresgäst

Du ska inte behöva belåna dig upp över öronen eller kompromissa med kvaliteten för att hitta ett attraktivt boende. En ekonomisk orättvisa som inte är hållbar för någon.

Alive är här för att ändra på det.

Vårt koncept vänder sig till unga vuxna mellan 18 och 35 år. Oavsett vem du är eller vad du har för bakgrund, kanske som ensamstående eller ny medborgare, så tycker vi att du har rätt till ett kvalitativt boende. Därför bygger vi nu lägenheter i tillväxt- och storstadsregionerna där vi sänker hyrorna med 25% till 35% jämfört med likvärdig nyproduktion. De låga boendekostnaderna möjliggör ett långsiktigt bosparande. Inflyttning sker i december 2022.

Vi vill vara en förebild och innovatör i klimatsmarta och socialt hållbara bostäder. Solceller ser till att byggnaden är nästintill självförsörjande och smart teknik hjälper dig att göra rätt val i vardagen. Genom att bo centralt sparar du dessutom både på tid och miljö.

Först ut är 162 nya hyreslägenheter i Uppsala och Rosendal. Kön handhas av Alive Bostad AB. Fördelningen av Alives lägenheter i Rosendal kommer att ske via lottningsförfarande för lika möjlighet. Fördelningen planeras ske under andra kvartalet 2022.

Vi använder FN:s 17 globala mål som en kompass och ständig vägledare i vårt arbete.

För mer information, kontakta oss gärna på info@alivebostad.se